Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn
Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

     Ngoài những quy định về quảng cáo chúng ta cần nắm rõ các loại Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo chuẩn trên Google, Facebook để có thể nắm bắt được cách thức quảng cáo cũng như tránh bị khóa tài khoản do vi phạm quy định khi thiết kế kích thước banner quảng cáo không đúng chuẩn.

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

Các Kích Thước Thiết Kế Banner Quảng Cáo Cực Chuẩn

 

     Google và Facebook là 2 công ty hàng đầu thế giới về quảng cáo, có rất nhiều đối tác làm ăn bao gồm cả Việt Nam. Nếu bạn đang có ý định hợp tác 2 công ty hàng đầu này thì việc nắm rõ Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo là điều đầu tiên bạn cần phải biết. Có rất nhiều các kích thước banner quảng cáo với nội dung, mục đích khác nhau được sử dụng.

 

     Với những ai đang băn khoăn về kích thước banner quảng cáo thì cẩn phải xem bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn đầy đủ các thông số, kích thước chuẩn về Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo Google hay Facebook đang rất hot hiện nay.

 

 1. Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo Google

 

     Về quảng cáo hình ảnh trên Google chúng ta cần phải biết có 3 loại, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và quảng cáo HTML5.

 

► Kích Thước Banner Quảng Cáo Hình Ảnh Tĩnh:

 

♦ Định dạng hỗ trợ: GIF, JPG, PNG.

 

♦ Kích thước tối đa: 150 kb.

 

Loại hình vuông: 200 x 200 px, 250 x 250 px.

 

Loại hình chữ nhật: 240 x 400 px, 250 x 360 px, 300 x 250 px, 336 x 280 px, 580 x 400 px.

 

Loại hình chữ nhật đứng: 120 x 600 px, 160 x 600 px, 300 x 600 px, 300 x 1050 px.

 

Loại hình chữ nhật dài: 468 x 60 px, 728 x 90 px, 930 x 180 px, 970 x 90 px, 970 x 250 px, 980 x 120 px.

 

Kích thước trên di động: 300 x 50 px, 320 x 50 px, 320 x 100 px

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

► Kích Thước Banner Quảng Cáo Hình Ảnh Động:

 

♦ Định dạng hỗ trợ: GIF

 

♦ Kích thước tối đa: 150 kb.

 

♦ Độ dài ảnh phải từ 30 giây trở xuống.

 

♦ Ảnh có thể lặp lại nhưng phải ngừng sao 30 giây

 

♦ Ảnh GIF phải chậm hơn 5 FPS / giây.

 

Loại hình vuông: 200 x 200 px, 250 x 250 px.

 

Loại hình chữ nhật: 240 x 400 px, 250 x 360 px, 300 x 250 px, 336 x 280 px, 580 x 400 px.

 

Loại hình chữ nhật đứng: 120 x 600 px, 160 x 600 px, 300 x 600 px, 300 x 1050 px.

 

Loại hình chữ nhật dài: 468 x 60 px, 728 x 90 px, 930 x 180 px, 970 x 90 px, 970 x 250 px, 980 x 120 px.

 

Kích thước trên di động: 300 x 50 px, 320 x 50 px, 320 x 100 px

 

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

► Kích Thước Banner Quảng Cáo HTML 5:

 

♦ Định dạng hỗ trợ: ZIP chứa HTML và tùy chọn CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

 

♦ Kích thước tối đa: 150 kb.

 

Loại hình vuông: 200 x 200 px, 250 x 250 px.

 

Loại hình chữ nhật: 240 x 400 px, 250 x 360 px, 300 x 250 px, 336 x 280 px, 580 x 400 px.

 

Loại hình chữ nhật đứng: 120 x 600 px, 160 x 600 px, 300 x 600 px, 300 x 1050 px.

 

Loại hình chữ nhật dài: 468 x 60 px, 728 x 90 px, 930 x 180 px, 970 x 90 px, 970 x 250 px, 980 x 120 px.

 

Kích thước trên di động: 300 x 50 px, 320 x 50 px, 320 x 100 px

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

► Quy Định Về Banner Quảng Cáo Google

 

→ Hình ảnh không được lệch sang một bên, ảnh ngược hoặc chiếm toan bộ không gian của kích thước ảnh chọn.

 

→ Hình ảnh không bị mờ, hình không rõ ràng hoặc chứa văn bản không thể đọc được.

 

→ Hình ảnh chứa nhiều hiệu ứng gây khó chịu, rối mắt.

 

→ Hình ảnh không liên quan đến sản phẩm.

 

→ Không viết hoa toàn bộ chữ cái trong quảng cáo

 

→ Quảng cáo không được lắp lại tên sản phẩm, nhà quảng cáo.

 

→ Quảng cáo sử dụng từ viết tắt, sai chính tả gây khó hiểu cho người dùng.

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

 2. Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo Facebook

 

     Cũng như Google thì Facebook cũng có những quy định riêng về kích cỡ quảng cáo và người dùng cần phải nắm bắt và làm theo.

 

     Về cá nhân chúng ta cso kích thước ảnh Cover Facebook trên máy tính là: 828 x 315 px, trên di động hiển thị tốt nhất ở 560 x 315 px. và ảnh đại diện avatar Facebook là 180x 180 px.

 

► Kích Thước Banner Quảng Cáo Cho Ứng Dụng:

 

♦ Kích thước hình ảnh thiết kế: 1200 x 628 px

 

♦ Tỉ lệ: 1.9:1

 

♦ Nội dung: 90 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Trên Máy Tính

 

Kích thước ảnh: 470 x 246 px.

 

Tên ứng dụng: 25 ký tự

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Trên Di Động

 

Kích thước ảnh: 560 x 293 px.

 

Tên ứng dụng: 1 dòng, 32 ký tự

 

Nội dung text: 110 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Ở Cột Bên Phải Facebook

 

Kích thước ảnh: 254 x 133 px.

 

Tên ứng dụng: 25 ký tự

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

► Kích Thước Ảnh Khi Viết Bài Và Chạy Quảng Cáo Photo:

 

♦ Kích thước hình ảnh trên News Feed: 1200 × 900 px.

 

♦ Tỉ lệ: 4:3

 

♦ Kích thước ảnh cột bên phải: 254 x 133 px.

 

♦ Tỉ lệ cột bên phải: 1.9:1.

 

♦ Nội dung: Không quá 90 ký tự.

 

♦ Hình ảnh: không được chứa hơn 20 % văn bản.

 

***Khi Hiển Thị Trên Máy Tính

 

Kích thước ảnh: 470 x 470 px.

 

Nội dung text: 500 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Trên Di Động

 

Kích thước ảnh: 626 x 840 px.

 

Nội dung text: 110 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Ở Cột Bên Phải Facebook

 

Kích thước ảnh: 254 x 133 px.

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

► Kích Thước Ảnh Khi Viết Bài Và Chạy Quảng Cáo Carousel

 

     Carousel là một plugin của jQuery giúp chuyển đổi bất kỳ phần tử HTML nào thành dạng lặp quay vòng. Trong bootstrap thì plugin này được tích hợp sẵn trong file bootstrap.js và được đã được CSS nên không cần viết thêm gì nữa

 

♦ Kích thước hình ảnh: 600 x 600 pixel

 

♦ Tỷ lệ: 1:1

 

♦ Văn bản: 90 ký tự tối đa

 

♦ Tiêu đề: 40 ký tự

 

♦ Mô tả liên kết: 20 ký tự.

 

♦ Hình ảnh: không được chứa 20% văn bản.

 

***Khi Hiển Thị Trên Máy Tính

 

Kích thước ảnh: 300 x 300 px.

 

Nội dung text: 500 ký tự.

 

Tiêu đề: 1- 2 dòng

 

Mô tả link: 1 dòng

 

***Khi Hiển Thị Trên Di Động

 

Kích thước ảnh: 460 x 460 px.

 

Nội dung text: 120 ký tự.

 

Tiêu đề: 1- 2 dòng

 

Mô tả link: 1 dòng

 

***Khi Hiển Thị Ở Cột Bên Phải Facebook

 

Kích thước ảnh: 125 x 125 px.

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

► Kích Thước Ảnh Khi Chạy Quảng Cáo Dạng Click To Web

 

♦ Kích thước hình ảnh: 1200 x 628 pixel

 

♦ Tỷ lệ: 1.9:1

 

♦ Văn bản: 90 ký tự tối đa

 

♦ Tiêu đề: 25 ký tự

 

♦ Mô tả liên kết: 30 ký tự.

 

♦ Hình ảnh: không được chứa 20% văn bản.

 

***Khi Hiển Thị Trên Máy Tính

 

Kích thước ảnh: 470 x 246 px.

 

Nội dung text: 500 ký tự.

 

Tiêu đề: 1- 2 dòng

 

Mô tả link: 2- 3 dòng

 

***Khi Hiển Thị Trên Di Động

 

Kích thước ảnh: 560 x 292 px.

 

Nội dung text: 110 ký tự.

 

Tiêu đề: 1- 2 dòng

 

Mô tả link: 1 dòng

 

***Khi Hiển Thị Ở Cột Bên Phải Facebook

 

Kích thước ảnh: 254 x 133 px.

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

- Tiêu đề: 25 ký tự

 

► Kích Thước Banner Quảng Cáo Khi Chạy Dạng Like Page

 

♦ Kích thước hình ảnh: 1200 x 444 pixel

 

♦ Tỷ lệ: 2.7:1

 

♦ Văn bản: 90 ký tự tối đa

 

♦ Tiêu đề: 25 ký tự

 

♦ Hình ảnh: không được chứa 20% văn bản.

 

***Khi Hiển Thị Trên Máy Tính

 

Kích thước ảnh: 470 x 174 px.

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Trên Di Động

 

Kích thước ảnh: 560 x 208 px.

 

Nội dung text: 110 ký tự.

 

***Khi Hiển Thị Ở Cột Bên Phải Facebook

 

Kích thước ảnh: 254 x 94 px.

 

Nội dung text: 90 ký tự.

 

- Tiêu đề: 25 ký tự

 

     Trên đây là các kích thước banner quảng cáo Google, Facebook mà bạn cần phải nắm rõ nếu muốn chạy quảng cáo cũng như tránh những trường hợp rủi ro mà bạn gặp phải do không đúng kích thước banner quảng cáo Google, Facebook.

 

Hãy đến với TLT để có được những mẫu thiết kế có Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo đẹp nhất

 

     TLT luôn ở đây từng ngày cố gắng thiết kế ra những mẫu banner đẹp nhất, tốt nhất và sáng tạo nhất. Mỗi một dự án đều được chúng tôi trân trọng và làm rất tỉ mỉ. “Thành công của các bạn, chính là thành công của chúng tôi”

 

     Dịch vụ thiết kế banner đặc biệt phù hợp cho các đơn vị kinh doanh quảng trực tuyến như  shop bán hàng,  tuyển dụng, rao vặt, nhà đất… với các đơn vị này việc thiết kế banner quảng cáo là yêu cầu hàng ngày. Chúng tôi có những ưu đãi riêng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên.

 

     Dịch vụ thiết kế banner của chúng tôi giúp bạn có 1 banner quảng cáo chuyên nghiệp, bắt mắt và thu hút người xem bấm vào mẫu quảng cáo nhiều nhất.

 

     Với thế giới internet, một banner quảng cáo được thiết kế bắt mắt sẽ đem đến hiệu quả bất ngờ cho chiến dịch quảng cáo của bạn. Đội ngũ của chúng tôi có thể thiết kế banner phù hợp với mọi loại website, với một chi phí rất hợp lý bạn đã có được sản phẩm quảng cáo tốt nhất.

 

♦ Chiêm ngưỡng nhiều banner quảng cáo do TLT thực hiện nhé wink

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV CÔNG NGHỆ TLT

 

Địa chỉ: Phòng 603, Tòa nhà GT, số 403 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

 

MST: 0314922855

 

Email: tlt@tltvietnam.vn

 

SĐT: 0283.811.9797

 

Website: http://tltvietnam.vn/ 

 

Searches related to Kích thước thiết kế Banner Quảng Cáo

 

kích thước banner in ấn

 

thiết kế banner online

 

kích thước banner facebook

+0
Khách hàng hài lòng
+0
Dự án tuyệt vời
+0
Tên miền đã đăng ký
+0
Chất lượng dịch vụ
NHẬN XÉT KHÁCH HÀNG
Nhật Đông
Thiết kế trang websie như vậy là ổn, bố cục vị trí phân bổ theo yêu cầu 2 bên thống nhất trước đó. Lần sau sẽ ký thêm phần chăm sóc luôn web nhé!
Nghi Phạm
Viết bài content hay, chăm sóc fanpage khá tốt, lượng truy cập vào trang fanpage tăng đáng kể. Like mạnh cho TLT
Quang Trần
Các bạn tư vấn siêu nhiệt tình, hỗ trợ hết mực, lúc nào cũng nói giọng nhỏ nhẹ dễ thương <3 Ủng hộ các bạn TLT dài dài nhé
========